søndag 28. august 2011

KarmaJeg er min karmas eier, karma er min arv, født av karma, og med karma som slektning, lever jeg opprettholdt av karma. Den karma jeg skal gjøre, god eller dårlig, den skal jeg bli arvtager til.
Buddha


Sanskrit ordet karma betyr handling. (kamma på pâli.) Karma er en slags etisk naturlov, og læren om karma er et forsøk på å forstå denne loven. Karma innebefatter veldig mye. Alt fra de helt enkle ting som at en gode gjerninger, gir gode resultater, og at onde gjerninger gir onde resultater, til aspekter av virkeligheten så dype og sammenvevde at vanlige menneskers ikke kan forstå det. 
Læren om karma er veldig gammel, man lærte om karma i hinduismen før Buddhas tid også. Da snakket man om karmayoga som en handlingens vei til gud, eller brahma. 
Men i Buddhas lære fikk karma en helt spesiell betydning. For i en religion som lærer at vi kan nå frelse ved egen riktig anstrengelse og ikke ved å håpe på at noen andre makter skal frelse oss, er forståelsen av handlingers effekt og resultater ekstra viktig. 


Alle handlinger blir utført med et motiv eller en hensikt. Og alle handlinger som blir gjort får et resultat. 
Det Buddha la størst vekt på er at nettopp handlingers motiv eller intensjon er det avgjørende for hvilke tilbakevirkninger handlingen får for den som gjorde den. Buddha sa det som er vesenlig å vite om karma i én setning: Cetanâ aham bhikkhave, kammam vadâmi – munker, det er intensjon jeg kaller karma! Videre snakker vi om tre slags karma: god, dårlig og nøytral karma. (kusala, akusala, avyâkata) Karma kan ha tre forskjellige baser, dvs. mentale handlinger, verbale handlinger og kroppslige handlinger.


Ingenting får vi ta med oss når vi forlater dette livet. Men resultatet av våre tidligere handlinger følger oss enten vi vil eller ikke. Det er derfor vi sier at: Vi eier kun våre handlinger !
En veldig viktig del av hverdagslivet til en buddhist er derfor å gjøre gode handlinger. Hjelpe andre, gi bort ting og dele det man har med andre. Denne type handlinger gir det vi kaller fortjeneste eller puñña. 
Å samle fortjeneste er veldig viktig for vår fremtidige eksistens, for hvilke muligheter vi vil få til å gjøre åndelige fremskritt. Når man har utført gode handlinger er det veldig viktig at man husker på det etterpå. Når man husker de bra tingene man har gjort blir man glad og lett til sinns. På denne måten forsterker man god karma.
Hentet fra; Buddhistforbundet.noIngen kommentarer: