onsdag 11. januar 2012

Statens Barnehus


Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med psykisk utviklingshemming. Statens Barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte. 


Les mer her;
www.statensbarnehus.no


Anbefaler alle å lese boken om Christoffer. 
R.I.P.Ingen kommentarer: