søndag 21. mars 2010

Kloke ord fra en klok mann......

Den som aldri har gjort en feil, har aldri prøvd noe nytt....

Prøv ikke å bli vellykket, prøv heller å bli et verdifullt menneske.....

Gjør alt så enkelt som mulig, men ikke enklere......

Fantasi er vel så viktig som kunnskaper......

Albert Einstein