søndag 26. september 2010

God søndag og Robyn!


Søndag

Ifølge kristen tradisjon og lov om helligdager og helligdagsfred[1] er søndagen en helligdag i Norge, og en dag for hvile. Den representerer Kristi oppstandelse på tredje dagen og er derfor den viktigste fest- og gudstjenestedagen i de fleste kristne kirker.

En måned som har søndag som sin første dag, vil få en fredag den 13.

Det er søndag i dag. (Oppdater.)


Wikipedia


Ingen kommentarer: