tirsdag 11. mai 2010

Mjøsa
Mjøsa er en innsjø som ligger i Akershus, Oppland og Hedmark.

Fra gammelt av het innsjøen Heiðsær. Den er Norges største innsjø med et areal på 365 kvadratkilometer. Mjøsa ligger 123 meterover havet og er 117 km lang. Mjøsas vannstand er regulert opp en rekke ganger opp gjennom årene og så sent som i 1947 ble reguleringen overtatt av staten, siden 1961 har Mjøsa hatt samme nivå som i dag. Reguleringen av Mjøsa skjer ved demningen ogslusen ved Svanfossen før Vorma renner ut i Glomma. I løpet av vinteren reduseres vannstanden så mye at de flestesmåbåthavnene ikke kan benyttes, og Skibladner ikke kan bruke kaianlegg, før vårflommen og snøsmeltingen øker vannstanden igjen.

(Wikipedia)


Wiggo og meg selv har vært på road trip langs Mjøsa. Vi har beskuet vakker natur og følt på Twin Peaks aktig stemning i bygdene.
Ja, vi elsker dette landet!!

Ingen kommentarer: